ROLKI PROWADZĄCE DO PRZENOŚNIKÓW GRAWITACYJNYCH (NIENAPĘDZANYCH) I TAŚMOWYCH
ROLKA ALFA
Rolki ALFA przeznaczone są do torów prostych, o niskim obciążeniu, pracujących w korzystnych warunkach otoczenia. Stalowy płaszcz ze ściętą krawędzią czołową ułatwia boczny wyładunek materiałów. Zastosowano fabrycznie smarowane łożyska promieniowe o bieżniach z hartowanej, odpuszczanej stali.
ROLKA BETA Z PŁASZCZEM PCW
Rolki BETA z płaszczem PCW przeznaczone są do przenośników rolkowych prostych. Wyróżniają się cichym chodem oraz odpornością na korozję i działanie substancji chemicznych. Przeznaczone są do niskich obciążeń, z temperaturą roboczą poniżej 50°C. Płaszcz, łożyska i prowadnice wykonano z tworzywa termoplastycznego.
ROLKA BETA Z PŁASZCZEM STALOWYM
Rolki BETA CI z płaszczem stalowym przeznaczone są do prostych przenośników rolkowych. W odróżnieniu od rolek Beta z płaszczem PCWrolki te, wraz z rosnącą długością, potrafią utrzymać znaczne obciążenia. Przeznaczone do niskich obciążeń, temperatura robocza nie powinna jednak przekraczać 50°C. Płaszcz wykonano ze stali, natomiast łożyska i prowadnice wykonane są z tworzywa termoplastycznego.
ROLKA BETA3 Z PŁASZCZEM PCW
Rolki BETA3 z płaszczem PCW przeznaczone są do prostych przenośników rolkowych. Podobnie jak rolki Beta z płaszczem PCWpotrafią utrzymać znacznie większe obciążenia. Płaszcz i łożyska wykonano z tworzywa termoplastycznego. Zastosowano łożyska kryte typu 6202, z dożywotnim smarem i ochroną w postaci potrójnego labiryntu.
ROLKA BETA3 Z PŁASZCZEM STALOWYM
Rolki BETA3 z płaszczem stalowym przeznaczone są do prostych przenośników rolkowych. W odróżnieniu od rolek Beta3 z płaszczem PCWrolki te, wraz z rosnącą długością, potrafią utrzymać znaczne obciążenia. Płaszcz i łożyska wykonano ze stali. Zastosowano łożyska kryte typu 6202, z dożywotnim smarem i ochroną w postaci potrójnego labiryntu.
ROLKA GAMMA
Rolki GAMMA przeznaczone są do przenośników rolkowych prostych o średnim obciążeniu, również do trudnych warunków z wysokim zapyleniem. Stalowy płaszcz ze ściętym, pozbawionym kantów zakończeniem ułatwia transport materiałów w zakrętach. Zastosowano łożyska kryte typu 6202, 6203 i 6204 z dożywotnim smarem i labiryntem chroniącym przed pyłem, wykonanym z tworzywa termoplastycznego lub stali.
ROLKA DELTA
Rolki DELTA przeznaczone są do przenośników rolkowych prostych o wysokim obciążeniu, również do trudnych warunków z wysokim zapyleniem. Ścięte krawędzie bez kantów ułatwiają boczny wyładunek materiału. Zastosowano łożyska kryte typu 6202, 6203 i 6204 z dożywotnim smarem i labiryntem chroniącym przed pyłem, wykonanym z tworzywa termoplastycznego lub stali.
ROLKA KAPPA
The KAPPA roller has been developed by Roll-Ven through 40 years of experience in making conveyer belts, combining the proven characteristics of robustness and reliability with simple construction. The casing can be supplied with tapered bearing housing or welded onto the tube. Integral bearing protection is given by triple labyrinth, anti-abrasive rubber tree-ring and additional screen guard. Type 6202 bearings are pre-lubricated and sealed for life.
ROLKA SIGMA
Rolki SIGMA przeznaczone są do przenośników taśmowych oraz do transportu materiałów ze średnim i wysokim obciążeniem, również w niekorzystnych warunkach otoczenia. Jednoczęściowy płaszcz z przyspwaną rurą i ułożonym łożyskiem. Zintegrowana ochrona łożysk jest zapewniona potrójnym labiryntem, gumowym przeciwciernym pierścieniem uszczelniającym i dodatkową kratką kryjącą. Zastosowano łożyska kryte typu 6202, z dożywotnim smarem.
ROLKA OMEGA
Rolki OMEGA przeznaczone są do przenośników taśmowych oraz do transportu materiałów ze średnim i wysokim obciążeniem, również w niekorzystnych warunkach otoczenia. Jednoczęściowa obudowa z rurą spawaną i wbudowanym łożyskiem. Zintegrowana ochrona łożysk jest zapewniona potrójnym labiryntem, gumowym przeciwciernym pierścieniem uszczelniającym i dodatkową kratką kryjącą. Zastosowano łożyska kryte typu 6204, 6205 i 6206, z dożywotnim smarem.
ROLKI WSPORCZE
Rolki wsporcze dostępne są dla serii GAMMA, DELTA, SIGMA i OMEGA . Z reguły wykorzystuje się je do prowadzenia taśmy, zatrzymywania materiałów na przenośnikach rolkowych, jako przegrody lub też jako części w stacjach podwójnych.
ROLKA OMICRON
Rolki OMICRON przeznaczone są do przenośników taśmowych oraz przenoszenia materiałów korozyjnych w niekorzystnych warunkach otoczenia (przemysł solny, produkcja nawozów przemysłowych). Płaszcz i łożyska wykonano z tworzywa termoplastycznego. Wzmocniony płaszcz zapewnia optymalną nośność. Zintegrowana ochrona łożysk jest zapewniona potrójnym labiryntem i dodatkową kratką kryjącą. W celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją, żadna z części stalowych nie jest narażona na działanie środowiska zewnętrznego. Zastosowano łożyska kryte typu 6202 i 6204, z dożywotnim smarem.
ROLKI Z KOŁNIER
Kołnierze stosowane są zarówno w połączeniu z elektrorolkami, jak też rolkami nienapędzanymi, w celu utrzymania przenoszonych ładunków na torze przenośnika. Stalowa tarcza jest przyspawana w żądanej odległości do płaszcza rolki.