ROLKI I AKCESORIA DO PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH
Rolki z pierścieniami tłumiącymi
Rolki z pierścieniami tłumiącymi minimalizują wstrząsy powstające wskutek spadania przedmiotów, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu taśmy. Nieścierne wytłaczane pierścienie gumowe zakłada się na rolki, zabezpieczając na końcach pierścieniami dociskowymi. Mała szerokość pierścieni zapewnia większą powierzchnię styczną z taśmą, ograniczając w ten sposób jej zużywanie się. Możliwe jest również dostarczenie zapasowych pierścieni na życzenie.
Rolki z kołnierzami typu A, antyadhezyjne
Lepkie materiały przywierają do płaszczy zwykłych rolek, powodując znaczne poprzeczne nachylenia taśmy. Można temu zapobiec, umieszczając na rolkach kołnierze gumowe. W bardziej złożonych układach często konieczne jest lepsze podparcie krawędzi taśmy. Można to osiągnąć przez założenie kołnierzy na oba końce rolek. Nieścierne kołnierze gumowe zakłada się na rolki, unieruchamiając je stalowymi krążkami dystansowymi i zabezpieczając na końcach pierścieniami dociskowymi. Możliwe jest również wykonanie rolek z przepisanym rozmieszczeniem kołnierzy według życzenia klienta.
Rolki z kołnierzami typu B, zapobiegającymi przywieraniu materiału
Rolki te pełnią tę samą rolę, co rolki typu A. Umożliwiają jednak zastosowanie w cięższych warunkach. Dodatkowe wciskane tuleje zakończeniowe chronią krawędź taśmy, utrzymując ją w prawidłowej, ponieważ ma tendencję do uginania się. Tuleje zapobiegają w ten sposób poprzecznemu przesuwaniu się taśmy, zapewniając jej dłuższą żywotność. Kołnierze gumowe i nieścierne pierścienie gumowe zakłada się na rolki, unieruchamiając je stalowymi krążkami dystansowymi i zabezpieczając na końcach pierścieniami dociskowymi. Możliwe jest również dostarczenie zapasowych kołnierzy i tulei oraz ich różne rozmieszczenie na życzenie.
Rolki z helisami gumowymi SG, zapobiegającymi przywieraniu materiału
Rolki z helisami gumowymi typu SG pełnią tę samą rolę, co rolki z gumowymi kołnierzami. Ponadto utrzymują taśmę w czystości i wycentrowanym położeniu. Na rolki zakłada się dwa nierysujące pierścienie gumowe oraz podwójną helisę, zabezpieczając końce pierścieniami dociskowymi. Czyszczenie taśmy przebiega na zasadzie śruby Archimedesa, dzięki wyrzucaniu materiału na boki przez obracającą się rolkę. Obracająca się helisa utrzymuje również taśmę w wycentrowanym położeniu.
Rolki z helisami stalowymi SA, zapobiegającymi przywieraniu materiału
Rolki z helisami stalowymi typu SA pełnią tę samą rolę, co rolki z gumowymi kołnierzami. Ponadto utrzymują taśmę w czystości i wycentrowanym położeniu. Wykonana z pręta stalowego helisa zostaje przyspawana na przeciwległych końcach, lewym i prawym, bezpośrednio do płaszcza. Czyszczenie taśmy przebiega na zasadzie śruby Archimedesa, dzięki wyrzucaniu materiału na boki przez obracającą się rolkę. Obracająca się helisa utrzymuje również taśmę w wycentrowanym położeniu.
Rolki wsporcze (prowadzące)
Rolki prowadzące dostępne są w seriach GAMMA, DELTA, SIGMA i OMEGA. Z reguły wykorzystuje się je do prowadzenia taśmy, zatrzymywania materiałów na przenośnikach rolkowych, jako przegrody lub w zestawach dwukrążnikowych.
Zestawy dwukrążnikowe z podstawą
Zestawy dwukrążnikowe prowadzą taśmę w górnym torze przenośnika. W zestawach zastosowano wsporniki serii 800 i 400. Oznaczają się one praktycznym kształtem, solidną budową i dobrą funkcjonalnością. Wsporniki wykonane ze stali tłoczonej na zimno mają kształt, który zapobiega zaklinowaniu się materiału między obracającą się częścią rolki a wspornikiem. Wsporniki środkowe pozwalają na utrzymanie minimalnego odstępu między rolkami, zapewniając dłuższą żywotność taśmy. Wysokość wsporników z serii 800 należy dobrać w zależności od średnicy i wału rolek.
Zestawy trójkrążnikowe z podstawą
Zestawy trójkrążnikowe prowadzą taśmę w górnym torze przenośnika. Zestawy, wykonane ze wsporników serii 700 i 500, wyróżniają się praktycznym kształtem, solidną budową oraz dobrą funkcjonalnością. Wsporniki wykonane ze stali tłoczonej na zimno mają kształt, który zapobiega zaklinowaniu się materiału między obracającą się częścią rolki a wspornikiem.
Zestawy krążnikowe płaskie, samocentrujące, z podstawą
Samocentrujące zwrotne zestawy krążnikowe mają te same właściwości, co proste zwrotne zestawy krążnikowe. Dodatkowo zabezpieczają jednak taśmę przed lekkimi przesunięciami, umieszczając ją z powrotem we właściwym torze podczas pracy. Zestaw może również zostać wyposażony w boczne rolki prowadzące.
Zestawy krążnikowe
Zestawy krążnikowe z dwoma rolkami prowadzą taśmę w górnym torze przenośnika. Zestawy wyposażone są w specjalne wsporniki, utrzymujące rolki w nachyleniu pod kątem 20° lub 25°. Wyróżniają się praktycznym kształtem, solidną budową i dobrą funkcjonalnością oraz posiadają perforowaną płytkę mocującą.
Zestawy girlandowe
W zestawach girlandowych stosowane są rolki z serii Omega, niesione na stalowych uchylnych konsolach, które są zawieszone na obu końcach. Możliwe jest wykonanie różnych wariantów połączeń, w zależności od potrzeb.
Skrobak do taśmy przenośnikowej
WYSOKA JAKOŚĆ LISTEW zapewniająca długą żywotność i doskonałe utrzymanie czystości taśmy. DOSKONAŁE ZDOLNOŚCI OCZYSZCZĄCE Wysoka skuteczność czyszczenia nawet w przypadku pracy z materiałami smolistymi lub lepkimi.