BĘBNY NAPĘDOWE
BĘBNY NAPĘDOWE Ø 113
Przykład kodu oznaczenia rolki
Mototamburo tipo 84 B X=300 Kw=0.09 V=1x2200 0.15 m/s 50Hz
Mototamburo folle tipo 84 B X=300
OPCJE NA ŻYCZENIE
Powlekanie do zastosowania z pasami ciernymi
Gumowe umocowanie
Kondensator do jednofazowych silników elektrycznych
Bębny napędzane o identycznych wymiarach i kształtach