CZĘŚCI DO MANIPULACJI Z MATERIAŁEM
ROLKI HAMUJĄCE
Przykład kodu oznaczenia rolki
RUOTA DECELERANTE TIPO 120