CZĘŚCI DO MANIPULACJI Z MATERIAŁEM
ROLKI HAMUJĄCE TYP 80
Przykład kodu oznaczenia rolki
Rullo decelerante tipo 80 X=800