CZĘŚCI DO MANIPULACJI Z MATERIAŁEM
UKŁAD SEPARATORA